LKD veiklos pasibaigimas

6.1. LKD veikla gali pasibaigti suvažiavimo narių 2/3 balsų daugumos sprendimu arba Lietuvos Respublikos įstatymais numatytos valstybės institucijos sprendimu.
6.2. Likvidavimo tvarką numato Suvažiavime išrinkta likvidacinė komisija.
6.3. Turtas ir lėšos, likusios likvidavus LKD, sunaudojamos įstatymo nustatyta tvarka.
 
 
Lietuvos koloproktologų draugijos įstatų nauja redakcija priimta 2002m. gegužės 10d. Klaipėdoje įvykusio IV Lietuvos koloproktologų draugijos suvažiavimo metu.
LKD prezidentas Narimantas Samalavičius
LKD sekretorius Algimantas Tamelis