Įstatai

1. 1. Lietuvos koloproktologų draugija (toliau - LKD) yra laisvanoriška visuomeninė organizacija, vienijanti Lietuvos gydytojus - koloproktologus ir kitų profesijų specialistus, besidarbuojančius koloproktologijos mokslo ir praktikos srityje.
1.2. LKD savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, kitais Įstatymais bei teisės norminiais aktais ir šiais Įstatais.
1.3. LKD yra juridinis asmuo, turi savo antspaudą, simboliką, atsiskaitomąją ir valiutinę sąskaitą Lietuvos Respublikoje įregistruotame banke, gali turėti vieną valiutinę sąskaitą bet kurioje iš pasirinktų užsienio valstybių. Už savo prievoles atsako visu jai priklausančiu turtu.
1.4. LKD įkurta 1991.11.28 Kaune. Oficiali LKD būstinė yra Vilniuje, Vilniaus Centro Klinikinėje ligoninėje, Vilnius .